Logo

Welkom bij Logeerhuis Villa Papillon

Logeerhuis Villa Papillon is kleinschalig opgezet voor kinderen/jongeren vanaf 4 jaar met autisme/ADHD en andere problematieken. Villa Papillon heeft op dit moment 2 bijzondere woonhuizen in Haaren (Noord-Brabant) en 1 in Oisterwijk waar elk weekend een vaste groep van maximaal 8 kinderen kan logeren. Ze worden het hele weekend begeleid door 2 à 3 medewerkers. Daarnaast worden er wekelijks activiteiten georganiseerd op zaterdag en zondag. Tijdens schoolvakanties biedt Villa Papillon  midweken en activiteitendagen aan.

De logeerweekenden worden aangeboden in de vorm van zowel Zorg In Natura (ZIN) als Persoons gebonden budget (PGB).

Alle medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG). Daarbij beschikken zij natuurlijk over het broodnodige enthousiasme om er een leuk verblijf van te maken. 

Villa Papillon biedt de sfeer, veiligheid en structuur wat kinderen ook gewend zijn in de thuissituatie. Deze elementen komen duidelijk terug in de woningen en ook in onze visie. 

Kiest u voor een opvang bij Villa Papillon dan dient u eerst contact op te nemen met het wijkteam van uw gemeente.

Missie

Onze missie is het tijdelijk ontlasten van ouders in de zorg voor hun kind(eren) met een rugzak(je). En terwijl de thuissituatie even oplaadt, zorgen de begeleiders van Villa Papillon voor een prettig weekend. Waarbij het kind zichzelf mag zijn, het spelenderwijs aan zijn eigen ontwikkeling werkt en vaardigheden leert die het kind thuis verder helpen. Het kind mag ervaren dat iedereen anders is, maar allemaal even waardevol. En hij mag ondervinden dat hij zelf allerlei nieuwe dingen kan leren.

Visie

Bij Villa Papillon gaan we ervanuit dat kinderen heel veel dingen zelf kunnen en willen leren. Dat zij trots ervaren wanneer iets lukt en hun zelfvertrouwen hierdoor zal groeien. Kinderen met ADHD en Autisme komen het beste tot ontwikkeling in een omgeving die veilig voor hen is. Een voorspelbare omgeving, waarin iedereen wordt geaccepteerd. Waarin de kinderen en begeleiders samen leren van en met elkaar terwijl ze een leuk en ontspannen weekend beleven.

Veiligheid

Wij zijn een kleinschalige logeeropvang voor kinderen vanaf 4 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum en/of ADHD, waar de kinderen (en ouders/verzorgers) het middelpunt zijn. Kernwoorden als respect, relatie, gelijkheid, verbinding, vriendelijkheid, competentie en autonomie staan centraal. We vinden het belangrijk om kinderen een veilige, voorspelbare en gestructureerde leefomgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn zodat er voldoende ruimte is voor ontplooiing.

We werken bij Villa Papillon vanuit positieve begeleiding en zijn coachend naar kinderen toe. We vinden het belangrijk om kinderen in hun waarde te laten, naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan, om op deze wijze aan te sluiten bij de diverse behoeftes van kinderen.

Ontlasten van ouders

De belasting van gezinnen, zowel ouders als brusjes (broertjes en zusjes) kan zo zwaar zijn dat weekendopvang voor het betreffende kind een uitkomst biedt voor de andere gezinsleden. Hierdoor krijgen de ouders wat meer ruimte om even bij tanken van de intensieve zorg van hun kind en kan er gestreefd worden naar positieve energie en een evenwichtigere draagkracht en draaglast. Daarnaast blijft er dat weekend meer tijd en ruimte over voor de eventuele brusjes.

Doelen

De rode draad die door de weekenden heen loopt bestaat uit verschillende aspecten; structuur, duidelijkheid, samen dingen ondernemen, gezelligheid/warmte en samenwerken. Bij Villa Papillon is er voldoende ruimte om te doen waar je jezelf fijn bij voelt en waar je goed in bent en streven we ernaar om samen met de kinderen te ontdekken wat ieders kracht is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat gedurende de weekenden de zelfredzaamheid wordt vergroot, er positieve sociale contacten worden opgedaan en het zelfvertrouwen vergroot wordt. Tegelijkertijd wordt er ook gestreefd naar het behalen van individuele doelen. Naast het groepsgewijs werken (gezamenlijke activiteiten, eetmomenten etc.) wordt er door de begeleiders gedurende het logeerweekend voldoende tijd vrij gemaakt om aan individuele doelen te werken. Ieder kind is een uniek individu en heeft een eigen hulpverlenersplan, uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen.

© 2020 Villa Papillon - Website realisatie door CheffJeff.nl