inloggen

Woensdagopvang

 

klik hier

Doelstelling en visie

Een prettige tijd doorbrengen met leeftijdgenoten in een omgeving waar de kinderen mogen zijn wie ze zijn.

Vooral door positieve bekrachtiging willen we het negatieve zelfbeeld van deze kinderen ombuigen tot positief. Uitgaande van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen. Het is belangrijk dat deze kinderen positieve ervaringen opdoen en het gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Ouders worden voor een deel ontlast van de zorg voor hun kinderen. Naast begeleiding en ondersteuning in het gezin is vaak logeeropvang nodig. Het kan zo zijn dat een kind voor weekendopvang komt, omdat het gezin behoefte heeft aan ondersteuning in de vorm van deze opvang. De fysieke belasting van gezinnen, zowel ouders als broers en zusjes kan zo zwaar zijn dat weekendopvang voor het betreffende kind een uitkomst biedt voor de andere gezinsleden. De kinderen krijgen hierdoor elders een eigen vrijetijdsbesteding. Logeeropvang voor een of meerdere weekenden per maand, dagopvang of opvang tijdens vakanties ontlast ouders en voorkomt vaak een uithuisplaatsing van kinderen.

Villa Papillon wil werken vanuit de visie dat kinderen vanuit zichzelf altijd gemotiveerd zijn om te onderzoeken, ontdekken en willen leren. Diverse mogelijkheden worden geboden om zich te ontplooien, zoals knutselen, vrij of begeleid spelen, sporten en activiteiten zoals wandelingen en uitstapjes behoren tot het programma. Daarbij zal altijd de nadruk liggen op de sociale omgang met elkaar  Naast ontspanning wil Villa Papillon de kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontplooien door het aanleren van vaardigheden.

  

Duidelijk mag zijn dat deze groep kinderen vaak veel behoefte heeft aan structuur en duidelijkheid, dit is dan ook een van de speerpunten in de zorg. Verder is het van belang dat ouders die de kinderen aan ons toevertrouwen zien en merken dat het goed is om even niet te hoeven zorgen, even tot rust te kunnen komen, waarna ze zelf de zorg weer over kunnen nemen.

 
Villa Papillon | Langeweg 31-33 | 5076 AJ Haaren | T 06-21 66 99 58 | info@villapapillon.nl